A42 logo Advokatska kancelarija osnovana 1990. godine Srpski German English

Nikola Nikolić

Nikola Nikolić zastupa klijente suočene sa svim vrstama istražnih radnji i krivičnih optužbi. Poseduje neprocenjivo iskustvo u zastupanju najtežih slučajeva pred posebnim odeljenjem Višeg suda, u Beogradu.

Nikola se specijalizovao za najteža krivična dela, krivična dela organizovanog kriminala, krivična dela izvršena od strane pravnih lica, kao i krivična dela iz oblasti privrednog kriminala.

Trenutno je angažovan povodom afera "Indeks", "Agrobanka", "Azotara", kao i u predmetu ratnog zločina tzv. slučaj "Sotin", a i ranije je učestvovao u brojnim visokoprofilnim predmetima, kao što su "Zemunski klan", afera "Citostatik", "grupa Pauk" i drugi.

m: +381 63 205 607